Excellence Utvikling

Excel utvikling og VBA makro programmering

Spar tid: Automatiser dine Excel oppgaver ved bruk av skreddersydd VBA programmering

VBA (Visual Basic for Applications) er et mangfoldig programmeringsspråk som er tilpasset Microsoft Office og forenkler jobben din i Microsoft Excel. Det gir oss muligheten til å automatisere nesten alt ved å programmere VBA makroer for deg. Fra helt enkle rutine oppgaver til kompleks data analyse.

Dette gjør VBA til et foretrukket verktøy når du ønsker å gjør kontorhverdagen din mer effektiv og øke produktiviteten. Våre skreddersydde VBA løsninger kan spare deg for et utallig antall timer og dermed også penger. Du kan være sikker på at våre makroer løsninger er brukervennlig og raske i bruk, noe som forbedrer arbeidsflyten i bedriften din.

Les mer for å finne ut hvordan vi har klart å hjelpe andre bedrifter med VBA automatiseringer på et kvalitativt høyt nivå eller ta kontakt for å prate med oss om mulighetene som kan forenkle arbeidsdagen din.Eksempler på VBA makroer vi har laget: Se hva som er mulig

Siden 2016 har vi hatt gleden av å hjelpe mer enn 110 kunder fra mange bransjer. Her ønsker vi a nevne noen av løsningene som vi har programmert for å forenkle arbeidsdagen og forretningsprosessene til disse kundene, samtidig som våre kunder har fått gode verktøy for å ta bedre beslutninger, spare tid og penger. Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi kan jobbe sammen.

Dataoverføring

Vi kan hjelpe deg med å utnytte bedriftens data på en mer sømløs måte ved å automatisere import og eksport av data til og fra Excel:

 • Importer data fra forskjellige kilder som tekst filer eller andre Excel filer
 • Integrasjon av Excel med SQL databaser. Vi har blant annet erfaring med Azure SQL, MS SQL og MS Access
 • Eksporter til strukturerte datafiler som csv, json, xml

Hent data fra web: API integrasjoner

En kraftfull måte å få alt mulig av data fra web og andre kilder er API integrasjoner. Få Excel til å spille i lag med webapplikasjoner som du benytter deg av:

 • CRM systemer (f.eks. HubSpot)
 • Regnskapsprogram
 • Banker og handelssystemer

Få inn data fra mange andre kilder:

 • Valutakurser rett fra Norges Bank sin API
 • Aksje og fond kurser
 • Avstand og adresser fra Google Maps API
 • Værinformasjon
 • Forretningsdata
 • Opplysninger fra Brønnøysundregistrene

Dette er bare noen eksempler. Spør oss, så hjelper vi deg med å finne riktig API til riktig formål!

Rapportgenerator

Av og til er et Excel utskrift ikke god nok. Excel er uslåelig når det gjelder modellering og beregning, men layouten er ofte (om ikke alltid) bedre i Word. Vi kan hjelpe deg å lage imponerende Word maler som fylles ut automatisk fra Excel – ved et tastetrykk!

 • Tilbudsdokumenter, kontrakter, innkjøpsordre
 • Prospekter og brosjyrer
 • Finansielle rapporter

Formularer

For noen formål kan det være enklere og mer effektive å bygge intuitive VBA UserForms, istedenfor å legge inn data i selve Excel ark. På denne måten kan vi forbedre arbeidsflyten, spare tid og ikke minst redusere mulighetene for feil

 • Produkt konfiguratorer
 • Wizards
 • Formularer for inntast av data

Finansiell modellering

Med VBA blir modellen din langt mer kraftfull en vanlige regnskapsmodeller som kun omhandler balanse, resultatregnskap og kontantstrøm:

 • Komplekse handelsmodeller med backtesting – om ønskelig med 100vis av aksjer, råvarer eller valutaer samtidig.
 • Hent forretningsdata du ønsker å bruke i modellen rett fra web
 • Monte Carlo simulasjoner kan gjennomføres direkte i Excel
 • …og mye mer

Dette er bare et lite uttrekk av ting vi har gjort. VBA er utrolig allsidig og vi kan skreddersy løsninger til så å si alle utfordringer som du møter i arbeidsdagen. Ta kontakt med oss i dag for å be på utfordringene og mulighetene sammen.Fordeler med profesjonelle VBA makroer

VBA makroer gjør det ikke bare mulig å spare tid eller gjennomføre prosesser som ellers hadde vært (nærmest) umulig, men du får også en god del fordeler for forretningen din:

 • Nye muligheter: Omgjør komplekse oppgaver til enkle, ett-klikk operasjoner.
 • Tidsbesparelse: Reduser tidsbruket massivt ved bruk av avansert automatisering
 • Nøyaktighet og unngå feil: Få nøyaktig resultater som kan reproduseres og reduser risikoen for menneskelige feil
 • Konsistent: Alle dokumenter, beregninger og kalkyler følger samme format og standard.
 • Spar penger: Smarte automatiseringer bidra til å redusere utgiftene og hjelper dine ansatte å fokusere på mer verdifulle oppgaver.
 • Skalerbar: VBA koden settes alltid opp på en måte at den kan endres og dermed vokse sammen med oppgavene når forretningen din vokser.
 • Ta beslutninger raskere: Akselerer databehandling og levering av nøkkeltal, som muliggjør tidskritiske og viktig forretningsbeslutninger.

Features: VBA best practice – ingen kompromisser på kvalitet!

Er du allerede gode på VBA og ønsker å lese hvorfor du skal vurdere oss for prosjektet ditt? Da bør du lese videre. Her ønsker vi å beskrive hvordan vi utvikler koden og hvilke prinsipper og strategier vi følger for å sikre at du får kode som er av ytterst kvalitet. Bare for å ha det sagt tydelig: Forskjellen mellom god og ryddig kode, sammenlignet med kode av lav kvalitet kan være helt voldsomt, selv om begge ser ut til fungere- i hvert fall på første titten. Vi skal forsøke å ikke bli for teknisk:

 • Så enkelt som mulig: Selv om vi jobber med komplekse utfordringer etterstreber vi alltid å holde koden så enkelt som mulig (men aldri for enkelt!), uten at vi inngår kompromisser når det gjelder funksjonalitet eller pålitelighet.
 • DRY-prinsippet (ikke gjenta deg selv): Koden vil alltid være logisk strukturert i moduler, subrutiner og funksjoner. Alle subrutiner som er direkte tilgjengelig fra brukeroverflaten finnes i en egen modul, slik at du enkelt kan navigere inn i koden. Steg som hører naturlig sammen deles inn i egne subrutiner eller funksjoner. Det samme gjelder for funksjoner og prosedyrer av generell art. På denne måten får vi ryddig kode, som er lett å vedlikeholde og unngå at koden gjentar seg unødvendig.
 • Beskrivende navner for variabler, subrutiner og funksjoner: Mens vi selvsagt har flittig bruk av kommentarer, sørger vi for at alle subrutiner og funksjoner får navn som klart og tydelig beskriver hva dem gjør. Det samme gjelder selvsagt også for variabler. For å snakke om variabler: Her følger vi en klar linje for å benevne disse, der vi også inkluderer omfanget og datatype til alle variabler (Hungarian notation).
 • Kommentarer: For å følge opp siste punkt: Koden vi skriver inneholder mange kommentarer for å beskrive nøyaktig og lettlest hva som skjer i koden. Alle subrutiner og funksjoner får også et slags «sammendrag» der vi beskriver hva som er formålet med en prosedyre, hva eventuelle input parameter betyr og hvilken parameter som leveres tilbake (ved funksjoner).
 • Robust feilhåndtering: Ikke håndterte feil kan være ødeleggende for applikasjonen din, føre til uventede eller falske resultater, uendelige loops eller andre problemer. Vi er derfor opptatt av å iverksette god feilhåndtering for å sikre at koden kjører pålitelig og eventuelle feil oppdages tidlig.
 • Hastighet: I VBA er det mange konsepter for å forbedre hastigheten. Vi gjør alt vi kan for å redusere antall oppslag mot celler eller regnearket, som bestandig tar mye tid. Når det er mulig laster vi dataene inn i arrayer eller dictionaries som er flere størrelsesordener raskere. Variabler får alltid en passende datatype og nødvendige loops blir optimert og vi bruker innbygde Excel eller VBA funksjoner når dem er raskest. Selvsagt tar vi også i bruk «With»-statements når det er fornuftig. Og så er det selvsagt et par helt åpenbare ting vi gjør: Slå av beregninger, skjermoppdatering og sideskift som sparer mye tid. Listen av ting vi gjør for å få god kode er lang og bygger på kunnskap og erfaring.
 • Skalerbarhet: Vi er alltid oppmerksomme på at koden vi lager kan skaleres opp, slik at løsningen kan vokse sammen med bedriften din og utfordringene du møter på veien.

Når du velger oss som partner for dine VBA og Excel prosjekter sier du «nei takk» til teknisk gjeld. Vårt mål er å levere prosjekter som holder høy kvalitet og er programmert etter best practice, med hastighet og stabilitet i bakhode. Ta kontakt med oss i dag for å snakke om prosjektet ditt.