Excellence Utvikling

Excel utvikling og VBA makro programmering

Trenger du en VBA programmerer? Vi utvikler effektive makroer etter dine ønsker

Har du en «problemstilling» i Excel som har blitt mer kompleks en vanlig? Flott, vi liker utfordringer. Med VBA makro programmering i Excel har vi et mektig verktøy for å løse nesten alle oppgaver i Excel. Vi kan stille erfarne VBA programmerere som gleder seg til å bistå raskt og kompetent.Excel makro programmering: Hva kan jeg bruke det for?

Mulighetene du kan bruke Excel VBA makroer til er svært variert. Har du oppgaver i Excel du må gjøre ofte, så er det nesten alltid mulig å skrive en makro og automatisere denne oppgaven.

 • Automatisere rutine oppgaver («bare en klikk»)
 • Avanserte grafiske brukeroverflater
 • Kommunikasjon med Microsoft Access database
 • Automatiske rapporter generert i Microsoft Word eller Outlook
 • Skreddersydde applikasjoner i Excel i stedet for dyre programvarer
 • Add-ins
 • Brukerdefinerte formler og funksjoner
 • Automatiserte kalkyler
 • Import av data fra web (f.eks. valuta-, eller aksjekurser)

Det er bare en liten utvalg av det vi kan gjøre for deg. Generelt kan vi automatisere alt du kan gjøre manuelt og mye annet utover det. Det er tydelig at gjennomtenkte makroer gir deg flere fordeler.

 • Du sparer mye tid
 • Mer brukervennlige regneark og formularer
 • Enkel gjennomføring a komplekse oppgaver
 • Mindre sannsynlighet for menneskelige feil

Spør oss om et uforpliktende tilbud og vi gleder oss til å finne en mulighet for deg.

Visual Basic for Applications (VBA) – Litt om programmeringsspråket

Det finns to måter å lage en makro i Excel.

 • Registrere en makro
 • Eller å skrive en makro i Visual Basic for Applications (VBA)

Førstnevnte er veldig enkelt å gjøre uten ferdigheter i programmering. Men hvis du ønsker litt mer funksjonalitet, så er kunnskaper i VBA viktig. VBA er et objektorientert, modulært programmeringsspråk, basert på Visual Basic. Språket er integrert i Microsoft Office pakken og tilrettelaget for å automatisere prosesser i Office. Makroer kan skrives direkte i Excel og trenger heller ingen kompilator. Dermed blir det mulig å lage programmer i Excel fort, effektiv og målrettet.