Excellence Utvikling

Excel utvikling og VBA makro programmering

Excel og VBA i Forskning og Utvikling

Få en konkurransefordel i forskningen din!

Hvor mye tid bruker du for å behandle resultatene av forskingen og utviklingen du driver?

Vi vet at dette tar vanligvis mye av tiden din. Vi kan hjelpe deg å automatisere dine evalueringsprosesser og dermed å få resultatene fortere. Dette gir deg mer rom for tingene som virkelig krever kompetansen din.

Sett opp farten på forskningen din

En Excel mal og/eller makro som er utviklet skreddersydd til dine oppgaver kan hjelpe deg å spare enormt mye tid. Det er mulig å automatisere en prosess som kan ta flere timer når den utføres manuelt til å gå ned til bare noe få sekunder med hjelp av profesjonelle makroer.

Mange muligheter med gjennomtenkte VBA makroer

I vitenskap er det mange prosesser som produserer data material i strukturerte filformater (f.eks.: .xls, xlsx, .csv, .txt, osv.). I disse tilfeller kan vi utvikle programmer i Excel for deg som ekstraherer relevant data automatisk, gjennomfører tilsvarende beregninger og lagrer resultatene i en tabell, graf eller hva som helst du ønsker for en vellykket presentasjon av resultatene. Dette er spesielt interessant hvis du regelmessig gjennomfører eksperimenter som produserer store mengder av filer. Og det beste: Alt dette må ikke nødvendigvis være veldig tidskrevende eller kostnadsintensiv. Ta kontakt med oss i dag for å sjekke mulighetene.

Vår styrke: Kompetanse innen forsking og vitenskap

Vi har stor erfaring med arbeid innen forskning og vitenskap. Dette innebærer blant annet gjennomføring av prosjekter med massespektrometri, elektron-mikroskopi, kjemisorpsjon, kromatografi, TPX med mange flere. I forbindelse med vår erfaring i Excel og VBA programmering kan vi derfor stille med et unikt service-tilbud. Ta kontakt med oss for å lære mer.