Excellence Utvikling

Excel utvikling og VBA makro programmering

Hvordan du bruker tilnærmet samsvar av søkeverdien

FINN.RAD er et nyttig Excel formel som kan brukes for å slå opp informasjon i en tabell. I dette artikkelen ønsker jeg å demonstrere hvordan du kan bruke formelens fjerde argument [søkeområde]:

=FINN.RAD(Søkeverdi; matrise; kolonneindeks; [søkeområde])

Du har nå to mulige type søk:

[søkeomrade] Betydning
USANN Tilnærmet samsvar
SANN Nøyaktig samsvar

Standardverdien for [søkeområdet] er USANN som tilsvarer tilnærmet samsvar. Det betyr at Excel ikke søker for en akkurat treff i søkematrisen, men en treff som kommer nærmest til søkeverdien. Dette kan forklares best ved bruk av et eksempel.

Eksempel: Slå opp karakter fra poengtabell i Excel

Excel funksjon FINN.RAD med tilnærmet samsvar
FINN.RAD i celle D6 søker gjennom kolonne F6:F11 etter tallet 59. Siden det bare finns 50 eller 60 «stopper» finn rad ved 50, som er første tall it tabellen og leverer «E» som resultat.

I eksemplet på bilde vises en tabell med studenter og poengtallet de fikk i en eksamen. Ut ifra tabellen til høyre skal tilsvarende karakteren bestemmes for studentene. FINN.RAD formelen i celle D6 tar nå søkeverdien (59 poeng) og søker i området F6:F11 etter «59». Men «59» poeng finns ikke i tabellen. Hadde vi brukt «Nøyaktig samsvar» (=SANN), så hadde vi fått en feilmelding. Men med tilnærmet samsvar går Excel nå først til 0 poeng og deretter videre til 50 poeng. Siden neste steg på 60 poeng er for stort, tar Excel nå karakteren for 50 poeng – som er dessverre bare en «E».

Bra å vite om FINN.RAD

Også med «tilnærmet» samsvar for søkeverdien gjelder vanlige regler for FINN.RAD. Det viktigste er at tabellen er sortert – det betyr i dette tilfellet at en laveste poengtall må stå på toppen. For ytterlig informasjon om FINN.RAD, sjekk gjerne hovedartikkelen.

Last ned eksemplet her:

Last ned Excel fil
tilnaermet-samsvar.xlsx

Om Excellence Utvikling

Excellence Utvikling hjelper bedrifter med alle oppgaver rundt Microsoft Excel, blant annet utvikling av kalkyler, dashboards, makroer og mye mer. Ta gjerne kontakt med alle typer spørsmål eller finn ut mer om våre Excel konsulent tjenester. Lik gjerne siden på Facebook, så får du alle nyheter.