Excellence Utvikling

Excel utvikling og VBA makro programmering

Hvordan du bruker SAMMENLIGNE

Har du en tabell med informasjon og ønsker å finne rad- og kolonnenummeret til denne informasjonen, så er SAMMENLIGNE funksjonen du skal bruke. Du definerer et søkeområde. Søkeområdet må være 1-dimensjonalt (f.eks: A1:A5, eller A1:E1 – men ikke A1:E5). Så oppgir du en søkeverdi og om du ønsker nøyaktig treff. Mer vanskelig er det ikke.

Syntaks av funksjonen

=SAMMENLIGNE(søkeverdi; søkematrise; [type])

Søkeverdi: Verdien du ønsker å finne i søkeområdet

Søkematrise: 1-dimensjonal område (enten innenfor en rad eller en kolonne) der du ønsker å lette etter søkeverdien

Type: Ønsker du nøyaktig treff, mindre eller større enn søkeverdien?

[type] Betydning
0 Nøyaktig treff – Tabellen må ikke være sortert
1 «Minde enn» - Finner den største treff som er mindre eller lik enn søkeverdien – Tabellen må være sortert fra små til stor
-1 «Større enn» - Finner den største treff som er større eller lik enn søkeverdi –her må tabellen være sortert fra stor til små

Eksempel: Finn et navn i en Excel tabell

Først: Legg merke til at følgende eksempel har litte praktisk betydning. Formålet er først og fremst å demonstrere funksjonen på en enkel måte. I praksis blir SAMMENLIGNE vanligvis brukt for å bygge opp komplekse formler, for eksempel i forbindelse med INDEKS.

Excel funksjon SAMMENLIGNE
Søkeverdien er «Trondheim» og søkeområdet er bynavnene i D6:D10. «Trondheim» står på fjerde plass i området og dermed leverer SAMMENLIGNE «4» som resultat.

Vi har en tabell med norske tettsteder og innbyggertallet samt endringer (Kilde: Statistisk Sentralbyrå). I første kolonne av tabellen (kolonne E) ønsker vi å finne en by som velges fra rullegardinmenyen i celle B6.

Byen som er valg er dermed søkeverdien, søkematrise er E5:E10 og type er 0 (vi ønsker nøyaktig treff). I eksemplet har vi valg Trondheim som finnes i rad 4 av søkeområdet. Dermed leverer SAMMENLIGNE «4» som resultat.

Hva er hensikten med SAMMENLIGNE?

Som sagt er SAMMENLIGNE en funksjon som bli brukt i forbindelse med andre funksjoner. Det beste eksempel er kombinasjonen INDEKS/SAMMENLIGE hvor du bruker SAMMENLIGNE for å få radnummeret og kolonnenummeret som igjen brukes i INDEKS funksjonen for å slå opp informasjon i en tabell.

Typiske feil med SAMMENLIGNE

  • Du må være sikkert at søkeverdien faktisk finnes i søkeområdet. En måtte for å få det til er å bruke datavalidering (med lister) for søkeverdien
  • En annen kilde til feil er at man glemmer å sette type av SAMMENLIGNE hvis man ikke ønsker «Mindre enn søkeverdi» (som er standard)
  • Det blir også feil når man søker etter en tall, men tallene i søkeområde er formatert som tekst.

Last ned eksemplet her:

Last ned Excel fil
sammenligne.xlsx

Om Excellence Utvikling

Excellence Utvikling hjelper bedrifter med alle oppgaver rundt Microsoft Excel, blant annet utvikling av kalkyler, dashboards, makroer og mye mer. Ta gjerne kontakt med alle typer spørsmål eller finn ut mer om våre Excel konsulent tjenester. Lik gjerne siden på Facebook, så får du alle nyheter.