Excellence Utvikling

Excel utvikling og VBA makro programmering

Hvordan du bruker funksjonene N.STØRST og N.MINST

Excel funksjonene N.STØRST og N.MINST finner de største og minste verdier i et område med tall. Med N.STØRST har du muligheten til å oppgi et område med tall som skal søkes i. Også kan du oppgir om du ønsker å finne f.eks. det største, nest-, tredje-største, osv. element.

Og det samme gjelder for N.MINST – her oppgir du om du vil finne det minste, tredje-minste, osv. element. Praktisk og enkelt.

Syntaks av N.STØRST og N.MINST

Begge funksjoner har samme syntaks og funker ganske likt – så vi behandler dem bare sammen her:

=N.STØRST(matrise; n)


=N.MINST(matrise; n)

Matrise: Området av tall du ønsker å sjekke for største eller minste tall

n: Det n-te element du ønsker å finne (f.eks. 3.største eller 5.minste)

Eksempel: Beste og dårligste resultatet i en poengtabell

Excel funksjon N.STØRST og N.MINST - Eksempel
N.STØRST (med n=1) i C6 finner den største verdien i G6:G10. N.MINST (også n = 1) i D6 finner den minste.

I eksemplet har vi en tabell med eksamensresultater. I cellene C6, henholdsvis D6 bestemmes det største og minste poengtallet. Matrisen er definert som G6:G10. For begge formler er n satt til «1», ettersom vi ønsker å finne det største (og ikke det nest største) eller minste poengtallet.

Hvordan finner du ut hvem som har høyest poengtallet?

Angående eksemplet med eksamensresultatene leverer N.STØRST og N.MINST kun poengtallet – men ikke hvilken student dette tallet tilhører. Men det kan du enkelt finne ut med hjelp av INDEKS og SAMMENLIGNE (sjekk gjerne hovedartikkelen). FINN.RAD går i dette tilfellet ikke, fordi søkeverdien ligger til høyre av oppslagsverdien.

Forenklet sagt bruker du SAMMENLIGNE for å finne ut i hvilken rad det høyeste poengtallet (som er søkeverdi) er. Med hjelp av INDEKS kan du nå slå opp navnet til studenten.

Legg merke til, at dette funker kun hvis den poengtallet du søker forekommer bare en gang! Har du duplikater så vises bare første resultatet. En mulighet for å løse problemet er å sette opp en mer kompleks formel. Et eksempel er en HVIS funksjon som sjekker med hjelp av ANTALL.HVIS om poengtallet finns mer enn en gang. Last gjerne ned eksemplet, så kan du se hvordan vi har realisert dette.

Last ned eksemplet her:

Last ned Excel fil
n-storst-n-minst.xlsx

Om Excellence Utvikling

Excellence Utvikling hjelper bedrifter med alle oppgaver rundt Microsoft Excel, blant annet utvikling av kalkyler, dashboards, makroer og mye mer. Ta gjerne kontakt med alle typer spørsmål eller finn ut mer om våre Excel konsulent tjenester. Lik gjerne siden på Facebook, så får du alle nyheter.