Excellence Utvikling

Excel utvikling og VBA makro programmering

Hva gjør N funksjonen?

N-funksjonen konverterer «ikke»-tall til tall. For eksempel er datoen i Excel et løpende tall (1.1.1900 er 1 og så går det oppover), det same gjelder de boolske datatyper SANN (=1) og USANN(=0).

N-funksjonen i Excel konverterer ikke-tall til tall. Når du bruker tekst som verdi, blir tallet «0». Ønsker du å kommentere en formel, så kan du rett og slett plusse på N(″Kommentar″) uten at du forandrer formelens resultat.
N-funksjonen i Excel konverterer ikke-tall til tall. Når du bruker tekst som verdi, blir tallet «0». Ønsker du å kommentere en formel, så kan du rett og slett plusse på N("Kommentar") uten at du forandrer formelens resultat.

Nå har det ikke så mye praktisk betydning, fordi Excel klarer å konvertere datoen til tall uansett. Men med tanke på at tekst konverteres til «0», er det mulig å kommentere formler.

Bruk N-funksjon til å kommentere formler

For å kommentere en formel, kan du bare legge til +N("Kommentar") til formelen. N funksjonen med tekst som verdi er nemlig «0». Bare husk å bruke parenteser, ellers blir det feil. Et eksempel av en SUMMER-funksjon med kommentar.

=SUMMER(B1:B5)+N("Summe av innskudd på alle kontoer")

Last ned eksemplet her:

Last ned Excel fil
N-funksjon.xlsx

Ønsker du hjelp med dine Excel utfordringer?

Excellence Utvikling hjelper bedrifter med alle oppgaver rundt Microsoft Excel, blant annet utvikling av kalkyler, dashboards, makroer og mye mer. Ta gjerne kontakt med alle typer spørsmål eller finn ut mer om våre Excel konsulent tjenester. Lik gjerne siden på Facebook, så får du alle nyheter.